System DETAL

Schemat powiązań pomiędzy systemami pokazany jest na stronie głównej.

System DETAL - system przeznaczony jest do centralnego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia zarządzanie małymi sklepami w sposób identyczny jak sklepami skomputeryzowanymi. Podejście to polega na modemowym sterowaniu kasami z centrum zarządzania tj. wysyłaniu bazy towarowej,  przecenianiu towarów, odczytywanie szczegółów sprzedaży paragonowej itd. Pozwala osiągnąć szczegółową informację statystyczną o strukturze sprzedaży na sklepach, rotacji i zapasach towarów, realizowanej marży, itp.. Łączy się z systemami RAPORT, F-K, PRODUKCJA, HURT, KARTA KLIENTA oraz z obcymi systemami dostawców. Pozwala na uproszczenie dokumentacji, eliminację konfrontacji oraz stosowanie centralnej polityki cenowej.

Dodatkowo umożliwia zbieranie danych ze skomputeryzowanych sklepów za pomocą modemu lub sieci i przeprowadzenie szczegółowej analizy sprzedaży na tych sklepach. Korzystając z wbudowanego automatu połączeń modemowych, możliwy jest okresowy odczyt danych z dowolną częstotliwością, co daje możliwość bieżącej analizy sprzedaży.

   

W systemie tym dostajemy pełną informację handlową o całej sieci sklepów, zarówno tych dużych skomputeryzowanych, jak i małych posiadających tylko modemy kasowe.

System współpracuje z kasami fiskalnymi Elzab: Delta LUX (II generacja), Delta MAX, Delta MAX E, Alfa MAX, Alfa MAX E oraz Jota E (20 tys. PLU).